शीतल यमगर हि मुलगी गेली २ वर्षे आमच्या शाळेत शिकत आहे. कोणताही त्रास नव्हता. शाळेची खूप आवड. मात्र मागील ६ महिन्यापासून तिला काय होत होते काय माहित. ती शाळेत येण्यास गाडीत बसली कि थोडे अंतर पुढे गेल्यावर म्हणायची मला टॉयलेट ला लागलाय घरी सोडा. गाडी घरी गेली कि मला काय झालेले नाही शाळेत जायचे आहे असे म्हणायची. गाडी एखाद्या विद्यार्थ्यास घेण्यास थांबली कि गाडीतून उतरून रस्त्यावर लोळायची किंवा तोंडात बोटे घालून उलटी काढायची. त्यामुळे गाडी घाण व्हायची. इतर मुले घाण व्हायची. ती तक्रार शाळेत आल्यावर uncontrol टॉयलेट किंवा मुद्दामून उलटी काढायची त्यामुळे शाळेत ती पोहोचते ना पोचते पालकांना बोलावून घ्यायला लागायचे. असा त्रास ६ महिन्यापासून चालू आहे. शेवटचा उपाय म्हणून पालकांना डॉ. कैलास साळुंखे यांच्याकडे पाठविले. त्यांनी दिलेल्या होमिओपॅथी ट्रीटमेंट मुले आता तिच्या उलट्या काढणे व uncontrol टॉयलेट मध्ये फरक झाला. शांत असते. गाडीत हि कुणाला त्रास देत नाही.
अश्या तर्हेने ७-८ विध्यार्थ्यांना डॉ. साळुंखे यांची होमिओपॅथी ट्रीटमेंट चालू आहे व सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये सुधारणा दिसून येत आहे.
आपण देत असलेल्या औषधोपचार साठी आमची संस्था, शाळा, विध्यार्थी व पालक आपले आभारी आहेत. अश्याच सहकार्याची अपेक्षा. धन्यवाद.
मुख्याध्यापक, प्रभात मंदिर विशेष विद्यालय, सांगली